VIGTIGHEDEN AF DET GRUNDLÆGGENDE I TAICHICHUAN.


Den måde jeg foretrækker at træne det grund-læggende på er efter GRAND master Huang Xiangxians (Huang Sheng Shyans) metode. Jeg har nu foretrukket hans metode de sidste 8 år. Tidligere brugte jeg Chen stilens "Silk Realing" øvelse, som har en del til fælles med Huangs metode. Men Huangs system har mere dybde. Fordi de samme øvelser indeholder konkrete og klare anvisninger på, hvad der er vigtigt at træne - på de forskellige niveauer.

WorkshopiAthen 2

Huang startede med at udvikle sin egen pædagogiske metode, samtidig med at han på Zheng Manqians (Cheng Mang Chings) opfordring i 1957 flyttede fra Taiwan til Singapore, for at hjælpe med at udbrede Cheng Mang Chings skole.

Huang havde 34 års erfaring med forskellige indre systemer inden for kinesisk kampkunst og Qi gong. Tilsammen dannede det en solid base og det var derfra, han begyndte at systematisere sin egen træning i og undervisning af taiji, så det blev nemmere at forstå. Og vigtigere endnu: Han gik i dybden med taijis mentale aspekter.

Grand master Huang Xiangxian påpegede igen og igen, at det vigtige, når man udøver taiji, er et godt fundament: Hvis I ønsker at bygge et hus på én etage, må I skabe et fundament til at understøtte det. Hvis I ønsker at bygge et tyve etagers hus, må I skabe fundament for et tyve etagers hus. Ellers braser det sammen, før det står halvt færdigt, sagde han.

Mange der starter på Taiji fascineres af det storslåede i mange og lange former. Og hvis formerne oveni købet er hurtige og ser imponerende ud, så er det endnu bedre. Fascinationen er helt naturlig. For flot, det er det.

På kinesisk betegnes Taiji som "nei jia", en indre stilart. At arbejde med det indre i taiji går først og fremmest ud på at fokusere på de indre forandringer. Det, der finder sted, når vi træner. En intelligent måde at gribe sin træning an på, er at træne et niveau, til det bliver integreret og opleves som nemt og naturligt. Ligesom hvis vi vil lære at jonglere: Først skal det fungere med 3 bolde, så kan vi gå videre til 4 eller 5 bolde.


Det første, man skal arbejde på, når man starter med at træne det indre i taiji, er at få bevægelsen til at udspringe som en følge af afspænding. I starten ved at visualisere det, man gerne vil have til at ske. Så det er sindets opgave at kultivere og lede afspændingen. Når det begynder at ske, må vi raffinere det, så tidsintervallet mellem følelsen af at give slip og en smeltende/synkende fornemmelse kan blive synkroniseret. Det tager lang tid, og det er svært at lære ved at stå i en gruppe. Der må oftest en personlig vejledning til.

Og når det første skridt er taget, kan man begynde at arbejde med energien (på et ydre plan) og intentionen (på et højere plan).

Men stadigvæk, og hele vejen gennem processen med at lære taiji, er hovedvægten lagt på fordybelse. Ikke hvor mange, hvormeget og hvor stort. Det er lidt som et isbjerg: Det er skjult for det blotte øje, hvor mægtigt det er. Fordi det går i dybden.


Det bedste redskab til at træne det grundlæggende i taiji er de 5 svingøvelser, som Huang udviklede sidst i 1950'erne, og som han blev ved med at raffinere helt frem til sin død i 1993.

I hans 5 sving-øvelser er de basale grund elementer i taiji - uanset form eller stilart - taget ud af de former, som de ellers optræder i. Hver enkelt øvelse træner hver enkelt af de basale færdigheder, som man har brug for at beherske for at udføre taiji. Og sådan er de skabt og tænkt: Som et værktøj til at træne de grundlæggende principper - bevægelsesmæssigt og mentalt.


Her følger meget kort hvad hver af de 5 øvelser er med til at styrke.


Åbningen til de 5 sving-øvelser.

  • Her træner vi ro og stabilitet i bevægelse. Senere når vi har opnået det, træner åbningen at åbne og lukke fra centret. Ligesom en paraply der åbner og lukker sig, åbner og lukker vi fra kroppens centerakse på samme måde.
  • 1. øvelse 
Her træner vi at dreje omkring vores akse og vi træner centrering og det at adskille klart mellem at have en side af kroppen fyldt med eller tømt for vægt.
  • 2. øvelse 
Lærer os timing mellem over- og underkrop og koordination mellem sind og krop.
  • 3. øvelse
 Her lære vi at koordinere på kryds over kroppens akse. Øvelsen træner også at dreje omkring vores egen akse i en modsat spiralbevægelse af hvad første øvelse gør.
  • Hver af de 5 øvelser har en gavnlig effekt på helbredet. Denne øvelse masserer nyrerne. Derudover indeholder den også meget af essensen af taiji's kampkunstaspekt.
  • 4. øvelse
 Har fokus på synkronisering, samling af kroppen og korrekt brug af ryggen.
  • 5. øvelse
 Træner at synke ned og at udløse styrken i det afspændte.

Et gennemgående træk i alle øvelserne er, at man synker ned ved at spænde af i hele kroppen - ikke ved at presse sig rent fysisk.

Derudover bibeholder man hele tiden den oprejste holdning i bevægelsen, mens man fokuserer på ro, stabilitet, afspænding og rodfæstelse. Til sidst er det værd at huske på, at bevægelsen hele tiden skal bevæge sig inde fra kroppens center og ud.

Da Huang skabte de 5 øvelser, var det en fantastisk pædagogisk bedrift. Taiji kan betragtes som et kompliceret puslespil, der forestiller et landskab. Og hvis vi vil gøre det nemt for os selv, kan vi starte med at sortere brikkerne i de grundlæggende farver blå, f. eks. for himmel . Og vupti: det hele er langt mere overskueligt. Og inden for hvert af områderne er der så en masse detaljer, der er med til at skabe helhed.

På samme måde sorterede Huang taiji-formens forskellige grund elementer (bevægelser), så de kan øves individuelt men stadig som en flydende helhed.

DEN FRI TAICHICHUAN FORENING  TEL. +45 22 82 51 82