TAICHICHUAN SOM SELVFORSVARGrundtanken bag Taijiquan som selvforsvar er, at man aldrig møder hårdt mod hårdt (yang mod yang). Men at man viger (yin) og udnytter energien fra modstanderen for derefter at lade den vende tilbage. "Yielding", at vige, er det vigtigste princip.

photo shop 2 hvid på sort

Taijiquan formen er bygget op, så hver bevægelse har et vigende aspekt, et neutraliserende aspekt og et returnerende yang aspekt.

Taijiquan er en kunst, hvor det bløde overgår det hårde. Det rolige forfører og betvinger det aggressive. Det skarpsindige og underfundige overgår og dæmper det grove. På et højt niveau bruges ingen fysisk styrke men kun tankens kraft. Intentionen som mobiliserer den indre styrke, på kinesisk kaldet Ji (Chi) eller Jing.

Derfor er Taijiquan et af de få selvforsvarssystemer, hvor kvinder på lige fod med mænd, da man ikke er afhængig af muskelstyrke, men kun af en fri og stærk vilje - intention!

DEN FRI TAICHICHUAN FORENING  TEL. +45 22 82 51 82